Rijbewijs B en BE informatie

Informatie over rijbewijs B en BE.

Wanneer rijbewijs B of BE benodigd?

Vaak is er onduidelijkheid over B- of BE-rijbewijs. Hieronder volgt een uiteenzetting van de wettelijke eisen hiervoor:

RIJBEWIJS B:
Hiermee mogen alle aanhangwagens getrokken worden met een "toegestane maximum massa" tot en met 750kg. Zwaardere aanhangwagens (vanaf 751kg) mogen ook getrokken worden met rijbewijs-B, indien aan de volgende 2 regels tegelijkertijd wordt voldaan: 

[1] "toegestane maximum massa van de aanhangwagen" mag niet meer bedragen dan het "leeggewicht van het trekkend voertuig". 

[2] De optelling van de "toegestane maximum massa van het trekkend voertuig" en de "toegestane maximum massa van de aanhangwagen" mag niet meer zijn dan 3500kg. 
 

In alle andere gevallen is het rijbewijs BE verplicht!


gebruikte termen:
"toegestane maximum massa van de aanhangwagen". Dit komt overeen met het "ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van aanhangwagen". 
"leeggewicht van het trekkend voertuig". Dit is het ledig gewicht van de auto, vermeld op het kenteken. 
"toegestane maximum massa van het trekkend voertuig". Dit komt overeen met het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen van de auto. 

Let op: óók gewone personenauto’s – waarbij geen laadvermogen op het kentekenbewijs staat vermeld - kennen deze wettelijke "toegestane maximum massa". Deze staat momenteel nog niet op het kentekenbewijs, maar wél in het kentekenregister en is ook te vinden op typeplaatjes in uw auto of het instructieboekje. U kunt ook uw dealer er naar vragen. 

NB: Een vrachtwagen-rijbewijs is pas benodigd als de toegestane maximum massa (ofwel leeggewicht + laadvermogen) van het trekkend voertuig hoger is dan 3500kg. 
 

Wat mag mijn auto trekken?

Hiervoor geldt altijd de regel dat het gewicht van de aanhangwagen + de aanwezige lading nooit meer mag bedragen dan de "maximale trekhaaklast" van het betreffende trekkend voertuig. Dit laatste heeft puur betrekking op voertuig-technische aspecten en heeft geen énkel verband met rijbewijs-eisen gesteld door de overheid.

Deze maximale trekhaaklast is per auto verschillend, daar deze gebonden is aan de technische mogelijkheden van dit voertuig. Deze maximale trekhaaklast staat op het kentekenbewijs vermeld.
Hier wordt dus niet de "toegestane maximum massa van de aanhangwagen" als leidraad genomen, maar het gaat nu om het feitelijke gewicht van de aanhangwagen inclusief de lading op dát moment. Voor controle op deze regel (c.q. verbalisering ) moet de aanhangwagen dus altijd op een weegbrug gezet worden. Dit om het werkelijke gewicht van de aanhangwagen + lading te wegen. 

terug naar verhuur info